रविवारी सापडलेले 163 रुग्ण इथले आहेत

0
 belgaum

1 आय बी रोड, अथणी
2 जाधव नगर, बेळगाव
3 के इ बी रोड रायबाग, बेळगाव
4 मजगाव, बेळगाव
5 यरगट्टी, सवदत्ती, , बेळगाव
6 हाददारी तोटा, रायबाग, बेळगाव
7 निपाणी, चिकोडी, बेळगाव
8 भाग्यनगर , बेळगाव
9 राणी चन्नम्मा नगर, , बेळगाव
10 वडगाव, बेळगाव
11 वीरभद्र नगर, बेळगाव

12 काळी आमराई, बेळगाव
13 अर्जुनवाडा, हुक्केरी, बेळगाव
14 शहापूर, बेळगाव
15 शिवाजी नगर, बेळगाव
16 रामपूर, बेळगाव
17 वडगाव, बेळगाव
18 खंजर गल्ली, , बेळगाव
19 रामदुर्ग, , बेळगाव
20 रामदुर्ग, बेळगाव
21 एटीएस, बेळगाव
22 3609 खंजर गल्ली, बेळगाव
23 एटीएस, बेळगाव
24 अथणी, बेळगाव
25 अथणी, बेळगाव
26 अथणी, बेळगाव
27 अथणी, बेळगाव
28 अथणी, बेळगाव
29 वृंदावन हॉटेल जवळ, अथणी, बेळगाव

bg

30 माटगे ,
31 लिंगनमठ खानापूर, बेळगाव
32 कलावंत गल्ली जुगुळ अथणी, बेळगाव
33 अथणी, बेळगाव
34 अथणी, बेळगाव
35 अथणी, बेळगाव
36 मेरड, खानापूर
37 अथणी, बेळगाव
38 सांबरागी, अथणी, बेळगाव
39 सरकारी शाळेमागे, कुरगुंद, बैलहोंगल
40 समादेवी गल्ली, बेळगाव
41 चिकोडी विद्यानगर, बेळगाव
42 चिकोडी काळामारुती गल्ली, बेळगाव
43 दरबार गल्ली, बेळगाव

44 परकनट्टी, बेळगाव
45 दरबार गल्ली बेळगाव
46 उगारगोळ सवदत्ती,बेळगाव
47 खडेबाजार बेळगाव
48 हुदली, बेळगाव
49 जनरल हॉस्पिटल, सवदत्ती, बेळगाव
50 आझम नगर, बेळगाव
51 आझम नगर, बेळगाव
52 लक्ष्मी नगर, बेळगाव
53 अनगोळ, मेन रोड, भाग्यनगर, बेळगाव
54 काकतीवेस गल्ली, बेळगाव
55 पोलीस डिपार्टमेंट, खानापूर, बेळगाव
56 शिवाजी नगर, बेळगाव
57 महांतेश नगर, बेळगाव
58 बडिगेर गल्ली, बैलहोंगल, बेळगाव
59 चिक्कूम्बी सौंदत्ती बेळगाव
60 वडगाव, बेळगाव
61 स्टेशन, उगार खुर्द, बैलहोंगल
62 मच्छे, बेळगाव
63 मच्छे, बेळगाव
64 आझम नगर, बेळगाव
65 उगारगोळ, सवदत्ती
66 काकती , बेळगाव
67 सन्नहोसूर, खानापूर, बेळगाव
68 चांदुर, चिकोडी, बेळगाव
69 रामतीर्थ नगर, बेळगाव
70 रवीवारपेठ खानापूर, बेळगाव
71 अंगडी गल्ली, बेंचमार्डी, बैलहोंगल
72 जैन बस्तीजवळ, चिकोडी, बेळगाव
73 मयेकर नगर खानापूर, बेळगाव

74 बिळगी नगर, रामदुर्ग, बेळगाव
75 लक्ष्मी गल्ली, संतीबस्तवाड, बेळगाव
76 शंकरनगर अथणी, बेळगाव
77 शंकरनगर अथणी, बेळगाव
78 उडाकेरी बैलहोंगल बेळगाव
79 रामदुर्ग होसकोटी बेळगाव
80 गोपनकोप्प हुबळी-धारवाड, बेळगाव
81 मुल्ला गल्ली, मारिहाळ, बेळगाव
82 शंकरनगर अथणी, बेळगाव
83 गांधी नगर उगारगोळ सौंदत्ती, बेळगाव
84 मठद गल्ली, सवदत्ती, बेळगाव
85 शंकरनगर अथणी, बेळगाव
86 अत्तार गल्ली सांबरा, बेळगाव
87 वीरभद्र नगर, बेळगाव
88 महात्मा फुले रोड, बेळगाव
89 रायबाग, बेळगाव
90 शामनेवाडी, चिकोडी, बेळगाव
91 नवनूर, हुक्केरी, बेळगाव
92 श्रीराम नगर, मुतगा, बेळगाव
93 शहापूर, बेळगाव
94 चिंचली, रायबाग
95 शिवाजी नगर, बेळगाव
96 शमनेवाडी चिकोडी
97 श्री नगर, बेळगाव
98 मुगलखोड, रायबाग
99 जालगार गल्ली, बेळगाव
100 मुगलखोड रायबाग, बेळगाव
101 होरानकोडड, रायबाग
102 मुगलखोड, रायबाग
103 महात्मा फुले रोड, बेळगाव
104 खडेबाजार, बेळगाव
105 शिवाजी नगर, बेळगाव
106 मुगलखोड, रायबाग, बेळगाव
107 सुभाष नगर, बेळगाव
108 मोराब, रायबाग
109 मुडलगी गोकाक
110 जुने गांधी नगर, बेळगाव

111 बिरनाळ, रायबाग
112 सदाशिव नगर, बेळगाव
113 शाहू नगर, बेळगाव
114 ओम नगर, बेळगाव
115 विराट गल्ली, येळ्ळूर
116 खडे बाजार, बेळगाव
117 मुगलखोड रायबाग, बेळगाव
118 होसूर, बसव गल्ली, बेळगाव
119 बेळगाव
120 अंकलगी, बेळगाव
121 वैभव नगर, बेळगाव
122 निलजी, रायबाग तालुका, बेळगाव
123 बैलहोंगल, बेळगाव
124 पेट्रोल पंप, बेळगाव
125 रामपूर, बेळगाव
126 श्री नगर, बेळगाव
127 कुवेम्पू नगर, बेळगाव
128 नागरमुन्नोळी, रायबाग, बेळगाव
129 श्रीराम नगर, मुतगा, बेळगाव
130 सन्नगसी एम. के. हुबळी, बेळगाव
131 शिवाजी नगर, बेळगाव
132 वडगाव, बेळगाव
133 शिवबसव नगर, बेळगाव
134 विरापूर, बैलहोंगल, बेळगाव
135 शिवाजी नगर, बेळगाव
136 कागवाड, अथणी, बेळगाव
137 गोकाक, बेळगाव

138 गोकाक, बेळगाव
139 गोकाक, बेळगाव
140 मिलिटरी हॉस्पिटल, बेळगाव
141 कागवाड, अथणी, बेळगाव
142 गोकाक, बेळगाव
143 गोकाक, बेळगाव
144 गोकाक, बेळगाव
145 कपिलेश्वर रोड, बेळगाव
146 मोमीन गल्ली, बेळगाव
147 महांतेश नगर, बेळगाव
148 चिकास गल्ली, रायबाग, बेळगाव
149 अथणी, बेळगाव
150 कागवाड, अथणी, बेळगाव
151 चिदंबर नगर, बेळगाव
152 अरळीहट्टी, अथणी, बेळगाव
153 कागवाड, अथणी, बेळगाव
154 कागवाड, अथणी, बेळगाव
155 गोकाक, बेळगाव
156 गोकाक, बेळगाव
157 मिलिटरी हॉस्पिटल, बेळगाव
158 नमो नगर, बैलहोंगल, बेळगाव
159 गोकाक, बेळगाव
160 गोकाक, बेळगाव
161 उषा कॉलनी, बेळगाव
162 गोकाक, बेळगाव
163 गोकाक, बेळगाव

bg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.