Tuesday, July 23, 2024

/

वाचा काय आहेत कोगनोळी हत्तरगी आणि हिरेबागेवाडी टोल चे नवीन दर

 belgaum

बेळगाव शहराच्या जवळ पास असलेल्या कोगनोळी हत्तरगी आणि हिरेबागेवाडी टोल नवीन दर लागु करण्यात आले असून 1 एप्रिल ला नवीन दर लागु करण्यात आले आहेत. 1 एप्रिल 2017 पासुन 31 मार्च 2018 पर्यंत असणार आहे

hirebagewadi toll

कोगनोळी  
  एकेरी प्रवास
 दुहेरी प्रवास
मासिक पास
कमर्शियल वाहन , जिल्ह्याच्या अख्तीरीतारीतील  ननोंदणीकृत वाहन
  जुना नवीन जुना नवीन जुना नवीन जुना नवीन
कार /जीप /वाहन 50 60 75 95 1665   25  
एल सी व्ही 100 105 150 155 3335   50  
बस /ट्रक 210 220 315 330 6985   105  
३ एक्सलं पर्यंतची वाहन
230 240 345 360 7620   115  
४ ते सहा एक्सल 330 345 495 515 10950   165  
एच सी एम /ई एम ई 330 345 495 515 10950   165  
७ पेक्षा अधिक एक्सल 400 415 600 625 13330   200  
                 
                 
हत्तरगी  
वाहनाचा प्रकार
एकेरी प्रवास
दुहेरी प्रवास
मासी पास
कमर्शियल वाहन , जिल्ह्याच्या अख्तीरीतारीतील  ननोंदणीकृत वाहन
  जून नवीन जून नवीन जून नवीन जून नवीन
कार /जीप /व्हन 25 25 35 40 805 840 10 15
एल सी व्ही 40 40 60 60 1305 1360 20 20
बस /ट्रक 80 85 125 130 2730 2845 40 45
३ एक्सल पर्यंतच वाचन
 
90 95 135 140 2975 3105 45 45
४ ते ६ एक्सल 130 135 195 200 4280 4465 65 65
एच सी एम /ई एम ई 130 135 195 200 4280 4465 65 65
७ हून अधिक एक्सल 155 165 235 245 5210 5435 80 80
                 
                 
हिरे बागेवाडी
 
वाहनाचा प्रकार
एकेरी प्रवास
दुहेरी प्रवास
मासिक पास
   
  जुना नवीन जुना नवीन जुना नवीन    
कार /जीप /व्हन 80 85 120 125 2695 2810    
एल सी व्ही 130 135 195 205 4355 4545    
बस /ट्रक 275 285 410 430 9125 9520    
३ एक्सल पर्यंत
430 450 645 670 14310 14925    
४ ते ६ एक्सल 430 450 645 670 14310 14925    
एच सी एम /ई एम ई 430 450 645 670 14310 14925    
७ हून अधिक एक्सल 525 545 785 820 17420 18170    
               

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.