Saturday, June 15, 2024

/

असे आहे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे अध्यक्ष – उपाध्यक्षपदाचे आरक्षण

 belgaum

उचगाव ग्रामपंचायत- अध्यक्ष – अ वर्ग, उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
मारिहाळ – अध्यक्ष – अ वर्ग, उपाध्यक्ष – ब वर्ग
मच्छे – अध्यक्ष – अ वर्ग, उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
काकती – अध्यक्ष – अ वर्ग, उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
होनगा – अध्यक्ष – अ वर्ग, उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
मुत्नाळ – अध्यक्ष – अ वर्ग, उपाध्यक्ष – अनुसूचित जाती
करडीगुद्दी – अध्यक्ष – अ वर्ग, उपाध्यक्ष – अनुसूचित जाती महिला

किणये – अध्यक्ष – अ वर्ग महिला, उपाध्यक्ष – सामान्य
मुचंडी – अध्यक्ष – अ वर्ग महिला, उपाध्यक्ष – सामान्य
पिरनवाडी – अध्यक्ष – अ वर्ग महिला , उपाध्यक्ष – अनुसूचित जाती
धामणे एस – अध्यक्ष – अ वर्ग महिला, उपाध्यक्ष – अनुसूचित जाती
बाळेकुंद्री के. एच. – अध्यक्ष – अ वर्ग महिला, उपाध्यक्ष – सामान्य महिला

तारिहाळ – अध्यक्ष – अ वर्ग महिला, उपाध्यक्ष सामान्य महिला
आंबेवाडी – अध्यक्ष – ब वर्ग, उपाध्यक्ष – अनुसूचित जमाती महिला
सांबरा – अध्यक्ष – ब वर्ग महिला, उपाध्यक्ष – अ वर्ग महिला
बेनकनहळ्ळी – अध्यक्ष – ब वर्ग महिला, उपाध्यक्ष – अनुसूचित जमाती
येळ्ळूर – अध्यक्ष – सामान्य उपाध्यक्ष ब वर्ग महिला
मुतगा – अध्यक्ष – सामान्य उपाध्यक्ष – अनुसूचित जमाती महिला

 belgaum

हंदिगनूर – अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
बम्बरगे – अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष – अ वर्ग महिला
अष्टे – अध्यक्ष – सामान्य उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
हिंडलगा – अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष – अनुसूचित जमाती महिला
हलगा – अध्यक्ष – सामान्य उपाध्यक्ष – अ वर्ग महिला
सुळेभावी – अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष – अनुसूचित जाती महिला
तुम्मरगुद्दी – अध्यक्ष – सामान्य उपाध्यक्ष – सामान्य
संतीबस्तवाड – अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
कंग्राळी खुर्द – अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
बीजगर्णी – अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष ब वर्ग महिला
बेळवट्टी – अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष – अनुसूचित जमाती महिला

धर्मट्टी- अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष – सामान्य
रेहाब सेंटर मार्कंडेय – अध्यक्ष – सामान्य, उपाध्यक्ष – अनुसूचित जाती महिला
कडोली – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – अ वर्ग महिला
बागेवाडी – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – अ वर्ग महिला

सुळगे (उ) – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – सामान्य
अंकलगी – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – सामान्य
न्यूवंटमुरी – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – सामान्य
कंग्राळी बुद्रुक – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – सामान्य
हुदली – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – अ वर्ग
मास्तमर्डी – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – अ वर्ग
तुरमुरी – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – सामान्य
बाळेकुंद्री बुद्रुक – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – अ वर्ग
मंडोळी – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – अनुसूचित जमाती
बडस खुर्द – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – अ वर्ग
निलजी – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – अनुसूचित जमाती
नंदिहळ्ळी – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – सामान्य
बेळगुंदी – अध्यक्ष – सामान्य महिला , उपाध्यक्ष – अ वर्ग
केदनूर – अध्यक्ष – अनुसूचित जाती , उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
केकेकोप्प – अध्यक्ष – अनुसूचित जाती , उपाध्यक्ष – सामान्य महिला

अरळीकट्टी – अध्यक्ष – अनुसूचित जाती महिला , उपाध्यक्ष – अ वर्ग
बेक्किनकेरे – अध्यक्ष – अनुसूचित जाती महिला , उपाध्यक्ष – अ वर्ग
कुकडोळ्ळी – अध्यक्ष – अनुसूचित जाती महिला , उपाध्यक्ष – सामान्य
बस्तवाड – अध्यक्ष – अनुसूचित जाती, उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
देसूर – अध्यक्ष – अनुसूचित जाती , उपाध्यक्ष – अ वर्ग महिला
मोदगा – अध्यक्ष – अनुसूचित जाती , उपाध्यक्ष – सामान्य महिला
कलखांब – अध्यक्ष – अनुसूचित जाती , उपाध्यक्ष – सामान्य महिला

कुद्रेमानी – अध्यक्ष – अनुसूचित जमाती महिला, उपाध्यक्ष – सामान्य
अगसगे – अध्यक्ष – अनुसूचित जमाती महिला, उपाध्यक्ष – सामान्य
भेंडीगिरी – अध्यक्ष – अनुसूचित जमाती महिला, उपाध्यक्ष – सामान्य
सुळगे (ये) – अध्यक्ष – अनुसूचित जमाती महिला, उपाध्यक्ष – सामान्य

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.