25 जुलैपर्यंत शहरात “या” ठिकाणी आढळले आहेत 440 रुग्ण

0
 belgaum

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 25 जुलै 2020 पर्यंत बेळगाव शहरात सुमारे 440 कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आले आहेत. शहर आणि उपनगरात ज्या ज्या ठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत त्याची यादी खालील प्रमाणे आहे. (ही यादी परिपूर्ण असेलच असे नाही ठिकाणांच्या बाबतीत काही त्रुटी असू शकतात)

1) भाग्‍यनगर बेळगांव, 2) भाग्यनगर आठवा क्रॉस, 3 ते 20) एटीएस सांबरा, 21) आयोध्या नगर बेळगाव, 22 व 23) अझमनगर बेळगाव, 24) बागवान गल्ली, 25) बेळगाव 26) बेळगाव बी, 27) भोई गल्ली बेळगाव, 28) बीम्स बेळगाव, 29) बीम्स कॅम्पस बेळगाव, 30 व 31) बीम्स हॉस्पिटल बेळगाव, 32 व 33) बीम्स कॉटर्स बेळगाव, 34 व 35) कॅम्प बेळगाव, 36) चव्हाट गल्ली बेळगाव, 37) चव्हाट गल्ली उचगाव, 38) डी ए कॉलनी बसवन कुडची, 39 व 40) दरबार गल्ली बेळगाव, 41) डेक्कन हॉस्पिटल गोवावेस, बेळगाव, 42) देसाई गल्ली बेळगाव, 43 व 44) डीएचओ ऑफिस बेळगाव, 45) दोड वाड शांतीनगर, 46) डीएस ऑफिस टिळकवाडी, बेळगाव, 47) द्वारकानगर मंडोळी, 48) मंडोळी रोड बेळगाव, 49) फुलबाग गल्ली बेळगाव, 50 ते 53) गांधीनगर बेळगाव, 54 व 55) गणेशनगर हिंडलगा, 56 व 57) गणेशपुर बेळगाव, 58 ते 60) गोंधळी गल्ली, 61) गोंडवाड बेळगाव, 62) ग्रुप डी कॉटर्स बेळगाव, 63 व 64) गुरुप्रसाद कॉलनी बेळगाव, 65 ते 67) हनुमाननगर बेळगाव, 68 ते 70) हिंडलगा बेळगाव, 71 व 72) हिंदवाडी बेळगाव, 73) होनगा बेळगाव, 74 ते 76) होसुर बसवान गल्ली बेळगाव, 77 ते 85) आयसीएमआर बेळगाव, 86 ते 88) आयसीएमआर लॅब बेळगाव, 89 ते 93) आयटीबीपी सेंटर हलभावी, 94) जाधवनगर, 95 ते 97) जकिरहोंडा इंद्रप्रस्थनगर, 98) जालगार गल्ली बेळगाव, 99) जेएनएमसी कॅम्पस बेळगाव, 100) काकर गल्ली बेळगांव.

bg

101 व 102) काकती बेळगाव, 103) काकतीवेस गल्ली बेळगाव, 104) काळी अमराई बेळगाव, 105) कलमेश्वर गल्ली गल्ली येळ्ळूर, 106) परमेश्वरनगर बीके कंग्राळी, 107) कल्याणनगर वडगाव, 108 व 109) कणबर्गी बेळगांव, 110) कंग्राळी केएच बेळगाव, 111) कंग्राळी बिके बेळगाव, 112 व 113) कंग्राळी बेळगांव, 114) कंग्राळी के एच बेळगाव 115 कपलेश्वर कॉलनी बेळगाव 116 कपलेश्वर रोड बेळगाव 117 118 कपलेश्वर बेळगाव 119 व 120 खास बाग बेळगाव 121 122 बेळगाव 123 ते 127 खडे बाजार बेळगाव 128 व 130 खंजर गल्ली बेळगाव 131 ते 134 खासबाग बेळगाव 135 के एल हॉस्पिटल बेळगाव 136 कोल्हापूर सर्कल बेळगाव 137 कोळी गल्ली 138 गल्ली बेळगाव 139 कोरवी गल्ली अंनगोळ 140 कोतवाल गल्ली बेळगाव 141 ते 152 के एस आर पी मच्छे 153 154 कुमारस्वामी लेआउट बेळगाव 155 156 कुंती नगर बेळगाव 157 158 कुंती नगर बेळगाव 159 लक्ष्मी गल्ली अंघोळ 160 लक्ष्मी गल्ली संती बस्तवाड 161 व 162 लक्ष्मीनगर बेळगाव 163 164 लक्ष्मीनगर गणेशपुर 165 166 मच्छे बेळगांव 167 महाद्वार रोड बेळगाव 168 ते 176 महांतेश नगर बेळगाव 177 व 178 महात्मा फुले रोड बेळगाव 179 180 मजगाव बेळगाव 182 माळी गल्ली बेळगाव 183 माळी गल्ली 184 185 मंडलिक गल्ली बेनकन हळी 186 मंडोळी बेळगाव 187 मंडळी रोड टिळकवाडी 188 ते 191 मंगळवार पेठ बेळगाव 192 193 मराठा गल्ली पंत बाळेकुंद्री 194 मारुती गल्ली खासबाग 195 मारुती नगर बेळगाव 196 मारुती नगर बिरणवाडी 197 ते 200 मिलिटरी हॉस्पिटल बेळगाव.

201) मोमिन गल्ली बेळगाव 202 मौऱ्य गल्ली कंग्राळी 203 मुचंडी बेळगाव 204 मुल्ला गल्ली मारीहाळ 205 मुतगा 206 नागेश नगर उचगाव 207 नानावडी बेळगांव 208 अंबाबाई देवळा नजीक 209 शहापूर पोलीस स्टेशन नजीक 210 व 211 नेहरूनगर 212 215 न्यू गांधीनगर बेळगाव 216 न्यू गूड शेड रोड 217 न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टेल बेळगाव 218 व 219 न्यू वैभव नगर 220 जुने बेळगाव 221 जुने गांधिनगर 222 ओम नगर बेळगाव 223 बघू रडी खानापूर 224 व 225 पंत बाळेकुंद्री बेळगाव 226 परमेश्वर नगर 227 पिरनवाडी बेळगाव 228 पेट्रोल पंप 229 पी एच सी चौगुले वाडी बेळगाव 230 प्रायमरी सेकंडरी कॉन्टॅक्ट के एस आर पी मच्छे 231 232 आरसी नगर बेळगाव 233 व 234 राकस्कोप बेळगाव 235 व 236 रामनगर बेळगाव 237 ते 242 रामतीर्थ नगर बेळगाव 243 राणी चन्नम्मा नगर बेळगाव 244 आर सी हॉस्पिटल बेळगाव 245 व 246 रोहन रेसिडेन्सी बेळगाव 247 ते 252 रुक्मिणी नगर बेळगाव 253 एस सी मोटर मागे मारुती नगर बेळगाव 254 ते 262 सदाशिव नगर बेळगांव 263 ते 266 समादेवी गल्ली बेळगाव 267 समगार ओन्नी 268 समर्थ नगर बेळगाव 269 संभाजी रोड खासबाग 270 271 सांबरा बेळगाव 272 संगमेश्वर नगर बेळगाव 273 संती बस्तवाड 274 सह्याद्री नगर बेळगाव 275 ते 287 शहापूर बेळगाव 288 व 289 शहापूर कचेरी गल्ली 290 शहापुर मीरापुर गल्ली 291 ते 295 शाहूनगर बेळगाव 296 शनी मंदिर बेळगाव 297 शेट्टी गल्ली बेळगाव 298 ते 303 शिवबसव नगर बेळगाव.

304 ते 314) शिवाजी नगर बेळगाव 315 व 316 शिवाजीनगर मेटगुड हॉस्पिटल 317 शिवबसव नगर बेळगाव 318 श्रीनगर 319 ते 328 श्रीनगर बेळगाव 329 श्रीनगर बेळगाव 330 श्रीराम नगर मुतगा बेळगाव 332 एस पी एम रोड बेळगाव 333 एस पी एम रोड क्रॉस नंबर 2 बेळगाव 334 ते 336 सुभाष नगर बेळगाव 337 सिंडिकेट बँक 338 तांगडी गल्ली 339 तारानगर पिरणवाडी 340 ताशिलदार गल्ली बेळगाव 341 टी एच ऑफिस बेळगाव 342 ते 347 टिळकवाडी बेळगाव 348 टिळक चौक बेळगाव 349 टीपू नगर मच्छे 350 तिरंगा सौद करोशी 351 टीव्ही सेंटर बेळगाव 352 ते 363 उज्वल नगर बेळगाव 364 उषा कॉलनी बेळगाव 365 वडगाव गल्ली 366 वडगाव बेळगाव 367 व 368 वडगाव तेग्गीन गल्ली 369 ते 386 वडगाव बेळगाव 387 वडगाव रामदेव गल्ली 388 वडगाव ते गल्ली बेळगाव 389 ते 391 वडगाव बेळगाव 392 393 वडगाव नजर कॅम्प 394 वडगाव संभाजीनगर 395 वडगाव सफार गल्ली 396 वडगाव ते गल्ली 397 ते 403 वैभव नगर बेळगाव 404 ते 409 कॉलनी 410 ते 422 वीरभद्र नगर 423 व 424 विनायक हॉस्पिटल 425 वाय सिटी अथणी 426 विद्यानगर बेळगाव 427 429 विजय नगर हिंडलगा 430 विजयनगर रक्षक कॉलनी हिंडलगा 431 विनायक नगर बेळगाव 432 ते 435 विराट गल्ली येळ्ळूर 436 ते 439 यळेबैल बेळगुंदी 440 येळ्ळूर बेळगाव

bg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.