Thursday, June 20, 2024

/

मराठी महापौर पाहिजे तर……

 belgaum

महानगर पालिकेच्या निवडणुकीची तयारी सुरु आहे. धुगधुग आहे, मराठी महापौर होईल की नाही याची, मराठी गटात फूट पडले आणि या फुटीचा फायदा काही मंडळी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, एक मराठा लाख मराठा मनपात कामी यायला हवा तशी चिन्हे दिसत नाहीत, मराठ्यांचा रिमोट सध्या दुसऱ्यांच्या हातात आहे, काय होईल परिस्थिती?

वाचा लवकरच

city corporation, mayor , election

 belgaum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.